Skup się na rozwoju
swojej firmy,
my zadbamy o
faktoring dla ciebie

Faktoring - Dlaczego warto

W obecnych warunkach wymiany handlowej prawie wszystkie firmy prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności, a kredyt kupiecki stał się najważniejszym kredytem w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca, który na zapłatę od kontrahenta musi czekać nawet do kilku miesięcy, jest zmuszony do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności. W takiej sytuacji najlepiej właśnie sprawdza się faktoring. 

Faktoring to:

1. źródło finansowania bieżącej działalności,
2. skrócenie okresu spływu należności- zapewnia szybki dostęp do środków finansowych do tej pory zamrożonych w fakturach z odroczonym terminem płatności,
3. możliwość stosowania dłuższych terminów płatności bez zmniejszania płynności,
4. alternatywa dla kredytu obrotowego,
5. bezpieczna współpraca z kontrahentem.Faktoring zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo obrotu handlowego i współpracy z kontrahentami. W chwili zastosowania faktoringu przez przedsiębiorcę, zdecydowanie wzrasta terminowość regulowania zobowiązań przez odbiorców niż ma to miejsce poza usługą. To niezbity dowód na dyscyplinującą rolę faktoringu. Dodatkowo, w kilku formach usługi Faktor przejmuje w całości lub częściowo na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorców. To chroni Faktoranta (dostawcę) przed bankructwem lub przewlekłą zwłoką w płatności ze strony dłużnika (odbiorcy),
6. ograniczenie ryzyka handlowego (przy faktoringu pełnym),
7. monitorowanie – reagowanie w przypadku występujących opóźnień spłat - monity, wezwania do zapłaty (dyscyplinowanie dłużników),
8. dochodzenie należności na drodze sądowej w faktoringu z regresem, analizuje potrzeby naszych klientów w zakresie finansowania oraz strukturę odbiorców, następnie rekomendujemy wybór rodzaju faktoringu, a po porównaniu wymagań faktorów i warunków kosztowych również wybór firmy faktoringowej.

Faktoring jest kompleksowym produktem finansowym i jednocześnie źródłem finansowania działalności bieżącej firmy. Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego i pozwala przedsiębiorcy uzyskać także dodatkowe usługi, jakimi są administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).

Faktoring jest narzędziem zarządzania płynnością firmy.

Faktoring stanowi szeroki zakres usług pozwalający w pierwszej kolejności poprawić firmie płynność finansową oraz efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. W chwili wykupu wierzytelności handlowych odbiorca staje się dłużnikiem Faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z zakupu towaru lub usługi.

Faktoring to szybko dostępne środki finansowe.

Usługa faktoringu Poziom finansowania uzależniony jest od wielkości obrotów Faktoranta (dostawcy) z odbiorcami zgłoszonymi do faktoringu. Uwolniona gotówka, na długo przed terminem płatności faktury, znacznie poprawia płynność finansową firmy.

Faktoring to mniejsze koszty administrowania należnościami

W ramach usługi faktoringu Faktor przejmuje na siebie obowiązki związane z zarządzaniem należnościami Faktoranta. BZ WBK Faktor przyjmuje zapłatę od odbiorcy, monitoruje go w przypadku opóźnień lub braku zapłaty, w porozumieniu z Faktorantem podejmuje niezbędne działania mające na celu odzyskanie należności od odbiorcy. Dzięki temu Faktorant zyskuje więcej czasu na rozwój i prowadzenie działalności, ograniczając jednocześnie nakłady finansowe na obsługę należności.

Faktoring to przejrzystość informacji.

Dzięki zastosowaniu jednego z najbezpieczniejszych systemów do obsługi transakcji faktoringowych Faktor24, Faktorant ma dostęp on-line przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, do danych znajdujących się na indywidualnym koncie. Faktor24 umożliwia wgląd do szczegółowych informacji i raportów, dotyczących stanu rozliczeń, salda, stanu opóźnień i zaległości w zapłacie oraz jest podstawowym narzędziem do rejestrowania wierzytelności do wykupu przez Faktora.

Dlaczego jesteśmy najlepsi

Szybkość i dokładność

Pełna koordynacja
procesu współpracy

Anonimowość
i dyskrecja

Transakcje
we wszystkich walutach

Jak to działa

Rozmowa
z przedstawicielami Idalion

Wypełnienie
wniosku

Wybranie
satysfakcjonującej oferty

Podpisanie
umowy (pieniądze na każdą przsłaną fakturę max. w 24h)

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij