Finansowanie stanowi najważniejszą funkcję Faktoringu, a zarazem stanowi o przewadze tego instrumentu nad innymi formami finansowania

Bieżący dostęp do środków finansowych pozwala na:

 zwiększenie produkcji i zaspokojenie rosnącego popytu na oferowane produkty czy świadczone usługi,
 terminową regulację zobowiązań, np. wobec organów państwowych jak US, ZUS albo wobec instytucji finansowych przy spłatach kredytu czy rat leasingowych, 
 uzyskanie rabatów lub skont u dostawców za wcześniejszą płatność
 wzmocnienie relacji handlowych dzięki terminowym płatnościom,
 przeznaczenie dostępnych środków finansowych na nowe inwestycje,
 wydłużenie odbiorcom terminów płatności, które czasem wynika z wymogów rynku, ale może być też źródłem przewagi konkurencyjnej i sposobem na zwiększenie lojalności swoich kontrahentów,
 poprawę wskaźników finansowych opisujących obszar płynności
 zamianę w bilansie należności na gotówkę (w faktoringu pełnym), co wpływa na lepszą ocenę wywiadowni gospodarczych oraz instytucji finansowych.

Masz pytania – chętnie pomożemy!!!