Tag: Mikrofaktoring

Fakty i mity na temat faktoringu

Często się mówi o tym, że faktoring jest młodą dziedziną biznesu. Może jest młodą, ale nie aż tak, żeby powiedzieć, że pojawił się „wczoraj”. Usługa istnieje już od kilku lat, jednak dopiero w ostatnich stała się tak popularna wśród przedsiębiorców. Jednak w dalszym ciągu otoczona jest mgiełką tajemniczości. Oto największe mity na temat Faktoringu.

Przede wszystkim Faktoring nie jest działalnością windykacyjną. To jedna z najczęstszych pomyłek jeśli chodzi o wiedzę na temat branży. Dla firm faktoringowych najważniejszym celem jest pomoc w finansowaniu bieżącej działalności, a nie egzekucja przeterminowanych faktur. W Faktoringu nie ma czegoś takiego, jak postępowanie egzekucyjne, czy obrót wierzytelnościami.

Faktoring nie zastąpi kredytu. Oczywiście – głównym zadaniem Faktora jest finansowanie bieżącej działalności Przedsiębiorcy, ale obie formy finansowania mogą funkcjonować obok siebie. Dla samego Przedsiębiorcy to także forma dywersyfikacji finansów. Na korzyść Faktoringu przemawia to, że przy zawieraniu umów nie ma tak wielu obostrzeń, jak w przypadku banków. Nie trzeba legitymować się pewną historią kredytową, podobnie jak udowodnić swoją bardzo dobrą sytuację finansową. Oczywiście Firmy Faktoringowe mają swoje metody zabezpieczeń przed niesolidnym płatnikami. W przypadku faktur z długim terminem płatności w sytuacji, gdy – szczególnie w małej firmie – potrzebne są środki na bieżącą działalność, współpraca z firmą faktoringową może być bardziej korzystna od oczekiwaniu na płatność kontrahenta, albo kredyt bankowy.

Kolejnym mitem na temat Faktoringu jest ten, że usługa jest kierowana tylko dużych, co najwyżej średniej wielkości podmiotów. Nic bardziej błędnego. Istnieje nawet pojęcie „Mikrofaktoringu”, czyli ofert dla firm, których roczne obroty mieszczą się między 300 tys., a 4 mln zł. Mikrofaktoring jest dopasowany do małych firm, specyfiki ich działań i możliwości płatniczych. Można powiedzieć, że jest szyty na miarę.

Faktoring nie jest trudny. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.idalion.pl.

Zespół Idalion Finanse

Kto moŻe zostaĆ faktorantem?

Do tej pory zajmowaliśmy się rodzajami Faktoringu i tym co może Faktor. Najwyższy czas zająć się drugą stroną, czyli Faktorantem (Przedsiębiorcą). Możliwości jest naprawdę sporo.

Zacznijmy od Faktoringu Samorządowego. Wbrew pierwszemu wrażeniu to nie samorządy są beneficjentami tego typu umów, a firmy działające na rzecz samorządów. Te ostatnie rządzą się swoimi prawami, nie zawsze rynkowymi. Współpraca ich usługobiorcy z Firmą Faktoringową pomoże uniknąć kłopotów finansowych. A samorządy, jak to samorządy, nigdy nie będą niewypłacalne. Gwarancja uregulowania wierzytelności jest niemal stuprocentowa. 

Kolejnym Faktorantem może być Mikrofirma. O tym pisaliśmy w oddzielnym tekście, więc ponownie nie będziemy się tym tematem zajmować. W skrócie – oferta skierowana jest do firm, których roczne przychody kształtują się w przedziale od 300 tys. do 4 mln zł i są na etapie wzrostu. Szczegóły na naszym blogu Idaliona.

Nie zajmowaliśmy się za to Metafaktoringiem. Tu pośrednikiem między Faktorantem, a Faktorem jest bank, czyli czwarta strona (trzeba doliczyć Dłużnika). Niestety – udział banku w transakcji sprawia, że ryzyko wypłacalność Dłużnika zostaje podzielone pomiędzy Faktoranta, Faktora i bank.

Faktoring Powierniczy jest odmianą Metafaktoringu. Z tą różnicą, że Faktora zleca bankowi pośrednictwo w kontaktach z Faktorantem (stąd powiernictwo). Faktor wówczas tylko zarządza wierzytelnościami Faktoranta od Dłużnika, ale to bank przejmuje ryzyko ich potencjalnej niewypłacalności.

Faktoring zmodyfikowany wymaga dłuższej współpracy Faktoranta z Faktorem. To Faktor pozwala zarządzać Faktorantowi wierzytelnościami Dłużnika, choć sam przejmuje zobowiązania.

Ostatnią z opcji jest Honorarium–Faktoring. Kierowana jest do osób, które uprawiają wolny zawód, czyli np. adwokatów, notariuszy, ale i lekarzy, czy architektów. Wiąże się w opcją wypłaty Faktorantowi zaliczki przez Faktora.

Faktorant w przypadku Umowy Faktoringowej nie jest na straconej pozycji. Możliwości jest naprawdę wiele. Zawsze będziemy podkreślać, że wszystko jest kwestią indywidualnych negocjacji.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
Zespół Idalion Finanse.

Co wybraĆ – bank czy firmĘ faktoringowĄ?

Wielu przedsiębiorców często zadaje sobie pytanie, czy skorzystać z kredytu kupieckiego, czy z usług firmy faktoringowej. Na korzyść tego drugiego rozwiązania przemawia wiele faktów.

Przede wszystkim trzeba mieć zdolność kredytową inaczej bank nie będzie zainteresowany współpracą. Jeśli biznesmen miał zaległości wobec któregokolwiek banku, to nawet inny kredytu może mu odmówić już na tym etapie. Jeśli bank jednak przyzna kredyt, to trzeba będzie spełnić mnóstwo formalności, co niektórzy potrafią określać jako droga przez mękę. Sama lista dokumentów do wypełnienia i dostarczenia do banku może niejednego Przedsiębiorcę zniechęcić.

W dodatku banku nie będzie interesowało to, że pojawiły się zatory płatnicze i niezapłacone faktury. Kiedy przychodzi termin zapłacenia raty, to bank nie będzie miał litości. Jeżeli pojawią opóźnienia w płaconych ratach, albo jakieś niezapłacone, to bank może wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać spłaty całości przyznanej kwoty z odsetkami. Dla drobnych przedsiębiorców, którzy nie dysponują od ręki dużą gotówką może to być początek końca firmy.

Zupełnie inaczej wygląda w przypadku umowy faktoringowej. Oczywiście Faktor także sprawdzi wiarygodność finansową Faktoranta, a także jego Wierzyciela. Jeśli nie ma do niej zastrzeżeń, to Przedsiębiorca może otrzymać gotówkę (pomniejszoną o prowizję dla Faktora) niemal od ręki, co dla niego jest wielkim ułatwieniem.

To nie jedyne ułatwienie. Drugim istotnym jest to, że przy spełnieniu warunków wiarygodności finansowej Faktor może wziąć na siebie egzekucję wierzytelności od Dłużnika. Dla Przedsiębiorcy (Faktoranta) to pozbycie się dodatkowych formalności przy egzekucji wierzytelności i w takiej sytuacji może się zająć prowadzeniem biznesu, a nie szykowaniem np. wezwań do zapłaty. Szczególnie w sytuacji, w której Faktorant ma kilka niespłaconych wierzytelności zyskuje dużo czasu, który musiałby spożytkować na egzekwowanie niezapłaconych faktur. Poza samym pozbyciem się problemu to oznacza także mniejszy stres.

Pamiętajmy jeszcze o tym, że firma faktoringowa nie ma ograniczenia jeśli chodzi i działalność na terenie jednego kraju. W przypadku zawarcia stosownej umowy może przejąć wierzytelność od podmiotu zagranicznego.

To najważniejsze zalety korzystania z usług firmy faktoringowej, ale nie jedyne. Kolejną jest np. usługa o nazwie Asystent należności. W takiej sytuacji Faktor przejmuje na siebie ewidencję wierzytelności Faktoranta.

Wreszcie na koniec nie ma ograniczenia jeśli chodzi o wielkość biznesu Faktoranta. Z usługi firmy faktoringowej mogą także korzystać drobni, a nawet Mikroprzedsiębiorcy (w jednym z odcinków opisywaliśmy usługę o nazwie Mikrofaktoringu skierowaną do spółek z rocznymi obrotami od 300 tys. zł).

Jeśli mają Państwo jakieś pytania albo wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
Zespół Idalion

Mikrofaktoring pomysłem na biznes dla małych przedsiębiorców

Czy wiedzieliście, że małe przedsiębiorstwa są tak samo dobrym klientem firm faktoringowych, jak te większe?

Organizacje z tego segmentu są szczególnie wrażliwe na odroczone terminy płatności faktur, a stanowią one ponad 50% problemów finansowych mikroprzedsiębiorstw.

Usługa nosi nazwę Mikrofaktoringu (z obszaru Faktoringu niepełnego) i skierowana jest do firm, których roczne przychody kształtują się w przedziale od 300 tys. do 4 mln zł i są na etapie wzrostu. Nawiązując współpracę z firmą faktoringową mikroprzedsiębiorca zyskuje wygodne źródło finansowania, a dodatkowy czas może przeznaczyć na rozwój firmy, bowiem egzekucję wierzytelności i terminowych zapłat przejmuje na siebie Faktor. Dodatkowo nie musi szukać innych źródeł pozyskania finansowania.

Jakie są najważniejsze zalety korzystania z Mikrofaktoringu?

– możliwość pozyskania finansowania bez konieczności brania kredytu (np. z braku takiej możliwości);

– szybsze pozyskanie środków poprzez uproszczenie procedur;

– brak konieczności zabezpieczenia ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych;

– skupienie się na bieżącej działalności firmy bez konieczności poświęcania uwagi na egzekucję wierzytelności;

– pojawienie się strony trzeciej (Faktora) w relacjach z partnerami, co zazwyczaj działa dyscyplinująco.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji