Tag: Finansowanie krótkoterminowe

Faktoring jako forma krótkoterminowego finansowania transakcji

NIE ZAPOMINAJMY, ŻE FAKTORING TO RÓWNIEŻ FORMA KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH


Łączy w sobie następujące cechy:
• cesji wierzytelności (sprzedaży),
• umowy – zlecenia,
• dyskonta

Faktoring polega na nabywaniu wierzytelności dostawcy towarów lub usług przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe, a także świadczenie dodatkowych usług związanych z tym procesem. Instytucja faktoringowa ma za zadanie ściągać przyjęte wierzytelności handlowe klienta, udzielając tym samym pod nie kredytu lub zaliczki.

FAKTORING ZAPINAMY NA OSTATNI GUZIK! MOŻESZ NA NAS LICZYĆ

Jak utrzymać płynność finansową dzięki faktoringowi?

FAKTORING NALEŻY DO KRÓTKOTERMINOWYCH FORM FINANSOWANIA. POMAGA PRZEDSIĘBIORSTWU UTRZYMAĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ.

Polega na odpłatnym odstąpieniu przez firmę swoich należności z tytułu dostawy towarów lub usług. Ma to na celu przyspieszenie obrotu kapitału. Istotą faktoringu jest kredytowanie przedsiębiorstwa przed terminem otrzymania należności od odbiorcy.  Firma faktoringowa dokonuje odkupienia należności od przedsiębiorstwa do czasu terminu płatności, a następnie egzekwuje należność.

Faktoring spełnia jednocześnie trzy funkcje:

– finansową – bezzwłoczna zapłata za towar,
– gwarancyjną – przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy,
– usługową – zobowiązanie do prowadzenia fakturowania i rozliczeń księgowych.

Innymi zaletami są szybki wpływ należności, brak kosztów związanych z ewentualną egzekucją należności oraz poprawa dyscypliny w kontaktach gospodarczych pomiędzy kontrahentami.

POTRZEBUJESZ POMOCY – JESTEŚMY DO TWOJE DYSPOZYCJI