Tag: Faktor (Strona 1 z 2)

Kiedy faktor może zrezygnować z zawarcia umowy?

Zazwyczaj powtarzamy, że faktoring jest dla każdego po spełnieniu kilku podstawowych warunków. I w zasadzie tak jest, firmy faktoringowe są na tyle elastyczne, że dopasują swoją ofertę do potrzeb każdego klienta.

Jest jednak kilka sytuacji, w których Faktor może odmówić pomocy potencjalnemu Faktorantowi. I nie one wynikają z jakichś konkretnych przepisów, a bardziej z praktyki. Faktoring jest może dość świeżą dziedziną biznesu, ale nie na tyle świeżą, żeby trzeba było popełniać tzw. błędy młodości.

Kwestie postępowania upadłościowego Dłużnika, albo figurowania na listach dłużników są oczywiste. Paradoksalnie to akurat nie dyskwalifikuje ostatecznie w oczach firmy faktoringowej, która ma narzędzia, żeby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami.

Pierwszym podstawowym sygnałem dla Faktora, że powinien odstąpić od umowy faktoringowej są problemy z komornikiem, albo komornikami u Dłużnika. Z bardzo prostego powodu – nie ma gwarancji, że wykupiona faktura będzie opłacona przez Dłużnika.

Podobnie Faktor może odmówić zawarcia umowy na Faktoring Odwrotny, gdy Faktorant ma problemy z komornikiem, gdyż nie ma wówczas 100% gwarancji, że środki jakie Faktorant otrzyma od Faktora nie zostaną zabrane przez komornika. Oczywiście Faktor może się zabezpieczyć stosowną umową cesji, po której zajęcie komornicze nie obejmuje faktur wykupionych przez Faktora. Pytanie, czy będzie chciał aż tak sobie komplikować sprawę.

Kolejnym warunkiem, który może wykluczyć możliwość zawarcia umowy faktoringowej, są powiązania kapitałowe, rodzinne, albo i takie i takie, pomiędzy Faktorantem, a Dłużnikiem. Rodzi to podejrzenie, że obie strony chcą w ten sposób w łatwy sposób rozwiązać własne problemy finansowe, wzajemne rozliczenia, albo – co gorsza – grozi to defraudacją środków otrzymanych od Faktora. Ten ostatni ma prawo z takiej transakcji się wycofać, albo w ogóle nie zawierać umowy.

Innym powodem, dla którego Faktor może zrezygnować z zawarcia umowy z Faktorantem jest prowadzona przez tego drugiego sprzedaż komisowa. Samo zawarcie umowy z Faktorantem jest tu jak najbardziej w porządku. Gorzej, jeśli powierzonego towaru, który jest przedmiotem umowy faktoringowej, Faktorant nie sprzeda. Niby można treść i wartość umowy później skorygować, ale w tym momencie zaczynają się schody. Faktorzy wolą czasem zbędnych komplikacji unikać.

Wreszcie ostatnim z warunków wykluczających umowę faktoringową (jeszcze raz podkreślamy – nie w każdej sytuacji Faktorzy muszą, ale to wystarczający powód, żeby nie podpisywali umowy) są różnego rodzaju zniżki i bonusy uzależnione od sprzedaży. Przykładowo – Faktor sprzedaje towar kupiony u Dłużnika, ale jeśli sprzeda go wystarczająco dużo może liczyć na dodatkowe zniżki. W tym momencie i wartość umowy faktoringowej ulega zmianie. Nie każdy Faktor ma ochotę na takie korekty.

Faktoring jest bardzo dobrą pozyskiwania środków finansowych praktycznie na bieżąco. Jednak – jak się okazuje – w każdej sytuacji firmy faktoringowe będą skłonne do współpracy.

W razie wątpliwości udzielimy wszelkich informacji.

Zespół Idalion Finanse

 

 

 

Jakie są funkcje faktoringu?

Poprzednim razem wymienialiśmy zalety współpracy z firmą faktoringową. Dziś zajmiemy się tym, jakie funkcje taka współpraca może spełniać.

Najważniejszą jest ta finansowa. Dzięki współpracy z Faktorem Faktorant zyskuje gotówkę na bieżącą działalność. Dodatkowo nie musi stresować się oczekiwaniem na zapłatę wierzytelności. Przy czym samo przekazanie gotówki to efekt końcowy, współpraca Faktoranta z Faktorem może być znacznie bardziej elastyczna. Faktor bowiem może wykupić wierzytelność długoterminową, co znacznie ułatwi funkcjonowanie Przedsiębiorcy.

Wśród funkcji Faktoringu warto wymienić tą administracyjną. To Faktor przed podpisaniem umowy z Faktorantem bada wiarygodność Dłużnika i ewentualnie jest w stanie ostrzec Faktoranta przed tym, że jego partner biznesowy ma kłopoty. Faktor może się także podjąć zadania monitorowania Dłużnika. Wreszcie może także się podjąć rozliczenia się z Dłużnikiem także od strony formalnej.

Faktor może przejąć od Faktoranta ryzyko wypłacalności Dłużnika (formalnie nosi to nazwę funkcji zabezpieczającej). Tu są dwie opcje – albo ryzyko pełne, albo częściowe, czyli tylko do pewnej kwoty.

To są najważniejsze funkcje Faktoringu, co nie znaczy, że jedyne. Firma Faktoringowa może jeszcze pełnić tzw. funkcje specjalne, ale te już zależą od indywidualnej umowy Faktora z Faktorantem.

Przede wszystkim Faktor może pełnić rolę firmy windykacyjnej. Oczywiście – co będziemy podkreślać – firma faktoringowa, a firma windykacyjna to dwie różne branże, a Faktoring dotyczy faktur bieżących, a nie przeterminowanych. Nie zmienia to faktu, że w pewnych sytuacjach Faktor może taką rolę przyjąć.

Nie musi się to także wiązać z czystą egzekucją wierzytelności. Faktor może co jakiś czas sprawdzać wiarygodność finansową Dłużnika.

Faktor może również pełnić rolę pośrednika w rozliczeniach pomiędzy Faktorantem, a Dłużnikiem. Wszystko zależy od umowy między stronami.

W wyjątkowych sytuacjach Faktor może udzielić Faktorantowi pożyczki, choć to już wynika od stażu współpracy.

Faktoring to bardzo elastyczne i przydatne narzędzie. Trzeba tylko chcieć z niego skorzystać.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji
Zespół Idalion Finanse

Zalety korzystania z faktoringu

Wracamy do naszej serii o pozytywnych aspektach Faktoringu i tego, czym Faktoring tak naprawdę jest i co daje.

I właśnie – wielu Przedsiębiorców zapewne zadaje sobie takie pytanie: „co ten Faktoring tak naprawdę mi da”.

Podstawową zaletą skorzystania ze współpracy z Firmą Faktoringową jest utrzymanie płynności finansowej. Dzięki umowie z Faktorem Faktorant szybko otrzymuje gotówkę i nie musi się przejmować tym, kiedy Dłużnik wykona przelew. W takiej sytuacji nawet zatory płatnicze są niestraszne.

To było wiadomo od dawna, a co jeszcze? Być może to nieco specjalistyczna wiedza, ale współpraca z Faktorem poprawia bilans Faktoranta. Jakby nie patrzeć, gotówka zamiast niezapłaconej faktury lepiej na niego wpływa, szczególnie jeśli mówimy o małych firmach.

Kolejną zaletą są niższe koszty administracyjne w przedsiębiorstwie. Faktorant nie musi sobie zawracać głowy egzekucją niezapłaconej faktury.

Współpraca z Faktorem ma jeszcze inne, niewidoczne na pierwszy rzut oka zalety. Dzięki posiadanym środkom Faktorant może dokonywać transakcji, których bez posiadanej gotówki dokonywać by nie mógł, choćby zaliczki na zakup kolejnej partii towaru. Przy odroczonym terminie płatności faktur to może być problemem, współpraca z Firmą Faktoringową problem ten rozwiązuje.

Faktorant może dzięki temu skupić się na podstawowej działalności, a nie na egzekucji faktur. W małych i średnich przedsiębiorstwach to bardzo istotne.

Kolejną zaletą jest to, że Faktorant zyskuje uznanie u swoich partnerów biznesowych. Nie muszą oni wiedzieć w jaki sposób pozyskał on środki na transakcje (podkreślamy, że Faktoring to element biznesu, nie ma w nim nic nielegalnego), natomiast Faktorant zostaje wiarygodnym partnerem.

Wreszcie coś, co już tu było mówione, więc przypomnimy tylko jednym zdaniem. Zdarza się, że pojawienie się trzeciej strony transakcji, czyli Faktora, dyscyplinuje Dłużnika. Szczególnie w sytuacji, gdy na mocy zawartej umowy Faktor przejmuje od Faktoranta obowiązek egzekucji należności.

Faktoring to dość nowe, ale bardzo ciekawe narzędzie w biznesie. W dzisiejszych czasach, gdy pojawiają się zatory płatnicze, jest bardzo pomocne. Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warto z niego korzystać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości udzielimy wszelkich informacji.

Zespół Idalion Finanse

Kto moŻe zostaĆ faktorantem?

Do tej pory zajmowaliśmy się rodzajami Faktoringu i tym co może Faktor. Najwyższy czas zająć się drugą stroną, czyli Faktorantem (Przedsiębiorcą). Możliwości jest naprawdę sporo.

Zacznijmy od Faktoringu Samorządowego. Wbrew pierwszemu wrażeniu to nie samorządy są beneficjentami tego typu umów, a firmy działające na rzecz samorządów. Te ostatnie rządzą się swoimi prawami, nie zawsze rynkowymi. Współpraca ich usługobiorcy z Firmą Faktoringową pomoże uniknąć kłopotów finansowych. A samorządy, jak to samorządy, nigdy nie będą niewypłacalne. Gwarancja uregulowania wierzytelności jest niemal stuprocentowa. 

Kolejnym Faktorantem może być Mikrofirma. O tym pisaliśmy w oddzielnym tekście, więc ponownie nie będziemy się tym tematem zajmować. W skrócie – oferta skierowana jest do firm, których roczne przychody kształtują się w przedziale od 300 tys. do 4 mln zł i są na etapie wzrostu. Szczegóły na naszym blogu Idaliona.

Nie zajmowaliśmy się za to Metafaktoringiem. Tu pośrednikiem między Faktorantem, a Faktorem jest bank, czyli czwarta strona (trzeba doliczyć Dłużnika). Niestety – udział banku w transakcji sprawia, że ryzyko wypłacalność Dłużnika zostaje podzielone pomiędzy Faktoranta, Faktora i bank.

Faktoring Powierniczy jest odmianą Metafaktoringu. Z tą różnicą, że Faktora zleca bankowi pośrednictwo w kontaktach z Faktorantem (stąd powiernictwo). Faktor wówczas tylko zarządza wierzytelnościami Faktoranta od Dłużnika, ale to bank przejmuje ryzyko ich potencjalnej niewypłacalności.

Faktoring zmodyfikowany wymaga dłuższej współpracy Faktoranta z Faktorem. To Faktor pozwala zarządzać Faktorantowi wierzytelnościami Dłużnika, choć sam przejmuje zobowiązania.

Ostatnią z opcji jest Honorarium–Faktoring. Kierowana jest do osób, które uprawiają wolny zawód, czyli np. adwokatów, notariuszy, ale i lekarzy, czy architektów. Wiąże się w opcją wypłaty Faktorantowi zaliczki przez Faktora.

Faktorant w przypadku Umowy Faktoringowej nie jest na straconej pozycji. Możliwości jest naprawdę wiele. Zawsze będziemy podkreślać, że wszystko jest kwestią indywidualnych negocjacji.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.
Zespół Idalion Finanse.

Co moŻe byĆ przedmiotem faktoringu

Wiele pisaliśmy o tym, czym jest faktoring, jakie są jego rodzaje, sposoby rozliczeń między Faktorantem, a Faktorem. Ale nie można pominąć opisania tego, co może być przedmiotem Faktoringu.

Według definicji choć mamy tu podział na 3 rodzaje przedmiotu Faktoringu, to tak naprawdę najistotniejszy jest jeden. A chodzi o wierzytelności istniejące.

Szerzej ten model współpracy opisywaliśmy w innym tekście, więc teraz tylko pokrótce – Faktor przejmuje od Faktoranta wierzytelność (minus prowizja dla Faktora) i pojawia się jako trzecia strona transakcji. W przypadku Faktoringu Jawnego Dłużnik od razu się o tym dowiaduje, Tajnego wcale, Półjawnego po jakimś czasie. Faktor przejmuje na siebie egzekucję tej wierzytelności, dzięki czemu Faktorant otrzymuje szybko pieniądze za fakturę i nie musi zajmować się egzekwowaniem płatności. Umowa zazwyczaj obejmuje wierzytelności krótkoterminowe.

Dużo rzadziej przedmiotem Umowy Faktoringowej są wierzytelności przyszłe, oraz zobowiązania Faktoranta wobec dostawców.

W tym pierwszym przypadku chodzi o transakcje, które dopiero będą miały miejsce za jakiś czas, albo mają bardzo długi termin płatności. W tym wypadku najistotniejsze jest zaufanie między Faktorantem, a Faktorem, które jest wynikiem wieloletniej współpracy. Ponieważ Faktoring w Polsce jest usługą stosunkową młodą na takie wypracowanie zaufania między Faktorantem, a Faktorem, poza pojedynczymi przypadkami, trzeba jeszcze trochę poczekać.

Podobnie rzecz się ma w sytuacji, w której przedmiotem Faktoringu są zobowiązania Faktoranta wobec dostawców. Jak wiadomo – w łańcuchu dostaw, aby opłacić dostawców, trzeba najpierw otrzymać należność od Dłużnika (czyli odbiorcy). Czasem jednak Faktorantowi zależy na tym, aby zdobyć środki jak szybciej. Z różnych powodów. Tu także współpraca między Faktorem, a Faktorantem wymaga wzajemnego zaufania, które wypracowuje się przez dłuższy czas.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Zespół Idalion Finanse

Faktoring moŻe pomÓc w zarzĄdzaniu dŁugiem

Współpraca Przedsiębiorców z Firmami faktoringowymi może zdecydowanie ułatwić zarządzanie długiem w firmie. Przede wszystkim pomaga utrzymać płynność finansową, co nawet dla większych firm jest nie zawsze łatwe.

Co prawda wiele zależy od tego, jakiego rodzaju jest to zadłużenie (i nie chodzi tu o długi przedawnione), ale i sytuacje, w których Firmy Faktoringowe podejmują się współpracy nie zawsze są takie same.

Idealną wydaje się taka, że Dłużnik jest w pełni wypłacalny, nie robi problemów z regulowaniem płatności, ale terminy zapłat za faktury są długie. Współpraca z Firmą faktoringową znacznie je skraca i choć Przedsiębiorca musi pomniejszyć wartość faktury o prowizję dla Faktora, to dużo szybciej dysponuje gotówką na koncie.

Gorzej, jest Faktor ma wątpliwości co do wypłacalności Dłużnika. Są wtedy różne metody zabezpieczeń, łącznie z możliwością wypłaty Faktorantowi wierzytelności dopiero po jej egzekucji od Dłużnika. Ale tu Przedsiębiorca przynajmniej nie musi się martwić o egzekucję długu, którą bierze na siebie Faktor.

Współpraca z Firmami faktoringowymi jest także bardzo korzystna dla Przedsiębiorców, którzy finansują swoją działalność z kredytów krótkoterminowych, a nie kapitałów własnych. Banki obecnie coraz częściej potrafią nie tylko takich kredytów odmawiać, ale nawet nie przedłużać współpracy z dotychczasowymi klientami. W takiej sytuacji szybka egzekucja wierzytelności dla Przedsiębiorcy staje się priorytetem.

W tym momencie wkracza na arenę firma faktoringowa ze swoją ofertą, która w skrajnych przypadkach może być alternatywą dla kredytu obrotowego, bo skraca cykl rotacji należności.

Niejako powiązana z powyższym jest duża rola Firm faktoringowych w rozładowywaniu zatorów płatniczych.

W czasach, w których płatności wierzytelności stały się problemem systemowym, a nie jednostkowym, szybkie uregulowanie wierzytelności przez Faktora i przejęcie na siebie jej egzekucji od Dłużnika dla wielu małych firm może być albo nie być.

Należy także pamiętać, że Firmy faktoringowe mogą przejmować bieżące wierzytelności poza granicami Polski.

Współpraca na linii Faktorant-Faktor nie zastąpi współpracy z bankiem, ani bieżącej działalności Przedsiębiorcy, bo nie taka jest rola Firmy faktoringowej. Ułatwi natomiast utrzymanie płynności finansowej, przez co firma nie wpadnie w pętlę zadłużenia z powodu zatorów płatniczych.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Zespół Idalion Finanse

Co wybraĆ – bank czy firmĘ faktoringowĄ?

Wielu przedsiębiorców często zadaje sobie pytanie, czy skorzystać z kredytu kupieckiego, czy z usług firmy faktoringowej. Na korzyść tego drugiego rozwiązania przemawia wiele faktów.

Przede wszystkim trzeba mieć zdolność kredytową inaczej bank nie będzie zainteresowany współpracą. Jeśli biznesmen miał zaległości wobec któregokolwiek banku, to nawet inny kredytu może mu odmówić już na tym etapie. Jeśli bank jednak przyzna kredyt, to trzeba będzie spełnić mnóstwo formalności, co niektórzy potrafią określać jako droga przez mękę. Sama lista dokumentów do wypełnienia i dostarczenia do banku może niejednego Przedsiębiorcę zniechęcić.

W dodatku banku nie będzie interesowało to, że pojawiły się zatory płatnicze i niezapłacone faktury. Kiedy przychodzi termin zapłacenia raty, to bank nie będzie miał litości. Jeżeli pojawią opóźnienia w płaconych ratach, albo jakieś niezapłacone, to bank może wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać spłaty całości przyznanej kwoty z odsetkami. Dla drobnych przedsiębiorców, którzy nie dysponują od ręki dużą gotówką może to być początek końca firmy.

Zupełnie inaczej wygląda w przypadku umowy faktoringowej. Oczywiście Faktor także sprawdzi wiarygodność finansową Faktoranta, a także jego Wierzyciela. Jeśli nie ma do niej zastrzeżeń, to Przedsiębiorca może otrzymać gotówkę (pomniejszoną o prowizję dla Faktora) niemal od ręki, co dla niego jest wielkim ułatwieniem.

To nie jedyne ułatwienie. Drugim istotnym jest to, że przy spełnieniu warunków wiarygodności finansowej Faktor może wziąć na siebie egzekucję wierzytelności od Dłużnika. Dla Przedsiębiorcy (Faktoranta) to pozbycie się dodatkowych formalności przy egzekucji wierzytelności i w takiej sytuacji może się zająć prowadzeniem biznesu, a nie szykowaniem np. wezwań do zapłaty. Szczególnie w sytuacji, w której Faktorant ma kilka niespłaconych wierzytelności zyskuje dużo czasu, który musiałby spożytkować na egzekwowanie niezapłaconych faktur. Poza samym pozbyciem się problemu to oznacza także mniejszy stres.

Pamiętajmy jeszcze o tym, że firma faktoringowa nie ma ograniczenia jeśli chodzi i działalność na terenie jednego kraju. W przypadku zawarcia stosownej umowy może przejąć wierzytelność od podmiotu zagranicznego.

To najważniejsze zalety korzystania z usług firmy faktoringowej, ale nie jedyne. Kolejną jest np. usługa o nazwie Asystent należności. W takiej sytuacji Faktor przejmuje na siebie ewidencję wierzytelności Faktoranta.

Wreszcie na koniec nie ma ograniczenia jeśli chodzi o wielkość biznesu Faktoranta. Z usługi firmy faktoringowej mogą także korzystać drobni, a nawet Mikroprzedsiębiorcy (w jednym z odcinków opisywaliśmy usługę o nazwie Mikrofaktoringu skierowaną do spółek z rocznymi obrotami od 300 tys. zł).

Jeśli mają Państwo jakieś pytania albo wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
Zespół Idalion

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 6 – ostatnia)

Dobiegliśmy do końca naszego cyklu o rodzajach Faktoringu. Poprzednim razem omawialiśmy typy Faktoringu Krajowego i Międzynarodowego, a także podtypy: Importowy i Eksportowy, Pośredni i Bezpośredni. Teraz zajmiemy się podziałem Faktoringu ze względu na strukturę kapitału.

Takich Typów jest 3. Pierwszy to rodzaj transakcji niepowodujące zadłużenia Faktoranta. Czyli po prostu Faktorant sprzedaje Faktorowi bieżące wierzytelności Dłużnika odejmując prowizję na rzecz Faktora. Kolejnym typem jest Faktoring pełny zaliczkowy. W takiej sytuacji Faktor wypłaca Faktorantowi zaliczkę na poczet istniejącej wierzytelności, którą potem egzekwuje od Dłużnika.

I tu się zaczynają „schody”. Kolejnym typem tego rodzaju Faktoringu jest Faktoring Niepełny jeśli są spełnione warunki spłacenia zobowiązania. Sytuacja zazwyczaj ma miejsce wówczas, gdy Faktorant i Faktor sobie ufają i współpracują od dłuższego czasu.

Ale i ten typ Faktoringu dzieli się na 2 podtypy. Niepełny przyspieszony to taki, gdy Faktorant pilnie potrzebuje gotówki i Faktor wypłaci mu częściowo rachunek. To kolejna sytuacja, w której Faktorant i Faktor sobie ufają i mogą sobie pozwolić na taką formę rozliczenia. W sytuacji, gdy Faktorant i Faktor dopiero rozpoczynają współpracę mamy do czynienia z Faktoringiem niepełnym zaliczkowym.

To koniec? Kolejnym typem Faktoringu jest ten zwiększający zadłużenie Faktoranta. Dzieli się na 3 typy, trzeci na podtyp, a ten jeszcze na 2 podtypy. Brzmi skomplikowanie? Po to jesteśmy, żeby to wyjaśnić.

Pierwszym podtypem jest Faktoring wierzytelności przyszłych. Czyli Faktor rozlicza się z Faktorantem na poczet spłaty wierzytelności przez Dłużnika, ale rozciągniętym w czasie. Bardzo zbliżony jest Faktoring zobowiązaniowy z tą różnicą, że to Faktorant zobowiązuje się spłacić wierzytelność wobec Faktora z dostępnych środków, a nie dopiero po spłaceniu wierzytelności przez Dłużnika.

Ostatnim z tego podtypu Faktoringu jest ten o nazwie „wierzytelności istniejących” (pełna nazwa jest dość skomplikowana, więc nie ma sensu jej w całości cytować). I to właśnie ten ma podział na kolejne podtypy, choć w zasadzie chodzi tylko o formalność, bowiem, forma zaliczkowa i podtyp Niepełny przyspieszony sprowadzają się de facto do tego samego. Kwestia współpracy Faktoranta i Faktora i wzajemnego zaufania, a na to trzeba czasu.

Ostatnim rodzajem Faktoringu jest ten obejmujący transakcje mieszane. Czyli jednocześnie Faktor wypłaca Faktorantowi przyszłą wierzytelność przejmując jej egzekucję na siebie (odejmując własną prowizję) i podejmuje się do pewnego stopnia restrukturyzacji, bo Faktorant wpadł w tarapaty finansowe. Tu również istotną rolę gra wzajemne zaufanie.

To wszystko z tego cyklu. Faktoring jest bardzo pożyteczny i nie jest aż tak trudny, jak wygląda w teorii. Jeśli Państwo postanowicie z niego skorzystać, albo chcielibyście zasięgnąć informacji to polecamy się.

Zespół Idalion Finanse

Słowniczek:
Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 5)

Szczęśliwie dobiegamy do końca naszego cyklu o rodzajach Faktoringu. Choć dziś jeszcze nie jest ostatni odcinek, to końcówka cyklu będzie z przysłowiowym przytupem dlatego, że mamy do omówienia wyjątkowo obszerny na dział. A jest nim podział ze względu na kryterium zasięgu terytorialnego.

Samych typów jest tylko dwa, ale jeśli doliczymy do nich podtypy, to można na pierwszy rzut oka dostać małego oczopląsu. Właśnie od tego tutaj jesteśmy, żeby to wszystko wyjaśnić z jak najmniejszą ilością specjalistycznych pojęć i w jak najbardziej przyswajalnej atmosferze.

Zaczyna się niewinnie – od podziału na Faktoring Krajowy i Międzynarodowy. Pierwszy z typów jest bardzo prosty – oznacza, że Faktor, Faktorant i Dłużnik działają w jednym kraju. Proste prawda? Ale teraz zaczynają się schody.

Faktoring Międzynarodowy dzieli się na 2 podtypy – Bezpośredni i Pośredni. Zacznijmy od Faktoringu Bezpośredniego, bo jest prostszy.

Dzieli się on na 2 rodzaje: Importowy i Eksportowy. Zależy od miejsca, w którym jest siedziba Faktora. Jeśli w kraju eksportera, to mamy do czynienia z Faktoringiem Eksportowym, a jeśli importera to Importowym. Nie chodzi tu jednak o samo nazewnictwo. Istotne znaczenie ma tu ryzyko, które jest większe dla w przypadku Faktoringu Eksportowego jest wyższe dla Faktora (przejmuje na siebie sprawdzenie wiarygodności importera i ryzyko niezapłacenia wierzytelności) i wygodniejsze dla Faktoranta. Odwrotnie w Importowym, gdzie wyższym ryzykiem obarczony jest Faktorant, a jest on wygodniejszy dla Faktora.

Znacznie bardziej skomplikowany jest Faktoring Pośredni, którzy dzieli się na 3 podtypy.

Pierwszym z rodzajów Faktoringu Pośredniego jest Faktoring Dwufazowy nazywany także Systemem Dwóch Faktorów. W całej operacji bierze udział – jak sama nazwa wskazuje – dwóch Faktorów. Jeden w kraju Eksportera (Faktor Eksportowy), drugi w kraju Importera (Faktor Importowy). Łączy w sobie możliwości Faktoringu Eksportowego i Importowego, ale ze względu na istnienie dodatkowego podmiotu jest droższy. Faktorant kontaktuje się bowiem tylko z Faktorem Eksportowym, zaś rolą Faktora Importowego jest sprawdzenie wiarygodności i egzekwowanie należności Dłużnika.

Bardzo ciekawym systemem jest określany jako „Jeden i pół Faktora”. Sama nazwa może wydawać się śmieszna, ale nie oznacza tego, że w operacji bierze pół Firmy Faktoringowej. Chodzi bardziej o podział kompetencji. Tu w operacji także bierze udział dwóch Faktorów, ale teraz zaczynają się różnice. Otóż Faktor Importowy nie bierze udziału w spłacie wierzytelności wówczas, gdy Dłużnik spłaca je o czasie. Wkracza do gry dopiero w momencie, gdy zaczynają być przeterminowane. Dla Przedsiębiorcy to system tańszy, niż Dwufazowy, bo prowizja Faktorowi Importowemu należy się tylko za ściągnięte przeterminowane należności, o ile taka sytuacja wystąpi.

W systemie Back to Back z kolei bierze udział dwóch Faktorantów, zazwyczaj powiązanych kapitałowo. Np. Spółka Matka w kraju Eksportowym i jej Spółka Zależna w kraju importowym, nazywana Pośrednikiem. Do tego dochodzi Dłużnik. Stronami Umowy Faktoringowej z jednej strony jest Faktor Importowy. Teraz wszystko zależy od konstrukcji Umowy – drugą stroną może być Faktorant w kraju eksportowym, lub jego spółka zależna w kraju importowym. Ta pierwsza opcja jest korzystniejsza dla spółki zależnej, bowiem Faktorant (Spółka Matka) zazwyczaj posiada znacznie wyższą wiarygodność finansową i może wynegocjować korzystniejszą Umowę Faktoringową.

 

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca

Faktor – Firma faktoringowa

Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)

Faktor Eksportowy – Faktor w kraju, w którym Faktorant jest Eksporterem

Faktor Importowy – Faktor w kraju, w którym Dłużnik jest Importerem

Pośrednik – Spółka zależna Faktoranta w kraju Dłużnika

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 3)

Ostatnim razem zajmowaliśmy się typami Faktoringu, których najważniejszym kryterium jest moment zapłaty oczekiwanych środków. Dziś zajmiemy się typami Faktoringu, których głównym wyróżnikiem jest kryterium powiadomienia Dłużnika.

Takich typów jest 3: Jawny, Tajny i Półjawny.

W zasadzie same nazwy tego typu Faktoringu mówią nam wszystko, ale żeby formalności stało się zadość trzeba je wszystkie omówić.

Faktoring Jawny oznacza tyle, że Faktorant od samego początku informuje Dłużnika, że pojawiła się strona trzecia transakcji, czyli Faktor. Treść umowy pomiędzy Faktorantem i Faktorem pozostaje ich tajemnicą, niemniej dla Dłużnika najistotniejszą informacją jest to, że wierzytelność będzie musiał uregulować z Faktorem, a nie Przedsiębiorcą. Ten ostatni może również poinformować swoich partnerów i przelaniu wierzytelności na Faktora.

Faktoring Tajny jest przeciwieństwem Faktoringu Jawnego, choć nie jest to lustrzane odbicie. Otóż Przedsiębiorca i Faktor zawierają Umowę Faktoringową, ale nie informują o tym Dłużnika. Co więcej – i tu jest zasadnicza różnica – numer rachunku, na jaki ma zostać przelana wierzytelność, należy do Faktoranta, a nie Faktora. Dopiero po jej uregulowaniu Faktorant wypłaca Faktorowi prowizję należną za usługi.

Faktoring Półjawny to pośrednia forma między wcześniej wymienionymi. Polega ona na tym, że Faktor i Faktorant zawierają ze sobą Umowę Faktoringową, ale nie informują o tym Dłużnika od razu, a dopiero w momencie, w którym zbliża się termin płatności wierzytelności. Dopiero w tym momencie formalną stroną transakcji dla Dłużnika przestaje być Faktorant, a zaczyna być Faktor.

Faktoring nie jest trudny i każda jego forma jest po to, aby ułatwić przedsiębiorcom funkcjonowanie i zdjąć z nich groźbę przeterminowanych płatności. Bo Faktoring to nie jest przejmowanie przeterminowanych wierzytelności, a tych bieżących, przez co jest bardzo wygodnym narzędziem w rękach Przedsiębiorców.

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)

Page 1 of 2