Dzięki usłudze faktoringu możliwe jest poprawienie bieżącej płynności finansowej (cash flow) danego przedsiębiorstwa. W tym celu odpowiednia instytucja wykupuje wierzytelności danej firmy od kontrahentów, którzy nieterminowo opłacają FV. W branży z tego zakresu, z roku na rok, wprowadzane są zmiany, które mają na celu ulepszyć pewne procesy, a tym samym przełożyć się na lepszą współpracę pomiędzy faktorem, a przedsiębiorstwem. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami na rok 2020.

Biała Lista podatników

Jedna z kluczowych zmian dotyczy opłacania faktur o wartości większej niż 15 000 zł. Zachodzi konieczność opłaty FV o tej warto na konta umieszczone na wspomnianej już Białej Liście, w innym przypadku wprowadzane są sankcje, które polegają na uniemożliwieniu płatnikowi zaliczenia do Kosztów Uzyskania Przychodu wartości, która przekracza wspominaną już kwotę. Sankcja dotyczy również tych rachunków, które są wskazane w FV. Co to oznacza? Można oczekiwać, że kontrahenci będą chcieli przeprowadzić cesję umów na rachunki wskazane w Białej Liście.

Przeciwdziałanie zatorom pieniężnym

Czasami się zdarza, że płatnicy nie spłacają swoich należności w terminie. Prawo dla firm nakłada na płatników obowiązek spłaty należności w ciągu 60 dni od daty, kiedy została faktura wystawiona. W przypadku, kiedy transakcja wyszczególniona w FV lub umowie została zawarta z instytucją publiczną, okres ten wynosi już tylko 30 dni. Umożliwia to lepszy przepływ pieniędzy przez przedsiębiorstwo, a co za tym idzie może przyśpieszyć wiele procesów finansowych.

Złe długi, a ulga PIT i CIT

Podmioty rozliczające się za pomocą PIT lub CIT mogą domagać się ulgi w całości lub części kwoty, która należna jest im od kontrahenta. Jest to możliwe w przypadku, kiedy kupujący zwleka z opłatą za usługę lub produkt 90 dni od końcowego dnia terminu płatności. Umożliwia to również wpisanie zaległej należności do strat. Przepis ten tyczy się FV i umów, w których termin mija po 31 grudnia 2019 roku.

Wpis do KRS

Pomniejszą, ale nie mniej istotną zmianą jest to, że od 1 marca 2020 roku, wprowadza się konieczność zgłaszania wpisów do KRS jedynie za pomocą internetu. Następuje koniec składania papierowych wniosków. Zautomatyzowanie tego procesu pozwala na szybsze i sprawniejsze wprowadzanie zmian.