Tym razem coś niestandardowego. Publikujemy takie badania po raz pierwszy i prawdopodobnie nieprędko coś takiego powtórzymy.  Ale może uda się pokazać jaka jest popularność faktoringu w tzw. krajach rozwiniętych.

Tak konkretnie to w Hong Kongu, bo to tam firma Cyber Productivity (posiadająca także przedstawicielstwo w Polsce) przeprowadziła  badanie zajmującej się finansami kadry menedżerskiej. Dotyczyło one preferencji dotyczących pozyskiwania funduszy dla małych i średnich firm. Warunkami brzegowymi były powyżej 10 osób zatrudnionych i od 100 tys. do 1 mln USD przychodów w skali roku.

Z naszego punktu widzenia najistotniejsze było pytanie, czy badani skorzystaliby z usługi faktoringu, gdyby za 1% wartości faktury otrzymali pieniądze natychmiast. Odpowiedź twierdzącą wskazało wyraźnie więcej, bo 61% ankietowanych.

55% badanych zdecydowałoby się sfinansować faktury poprzez faktoring pod warunkiem, że ich wartość wyniesie od 5 do 10 tys. USD (pytanie dotyczyło średniej kwoty finansowania).

Ciekawe było też pytanie  o instrumenty finansowe, z jakich korzystają menedżerowie w codziennej pracy. Okazuje się, że 56% z nich nie korzysta z jakichkolwiek instrumentów w ogóle. 28% bazuje na kredytach bankowych, z faktoringu korzysta ok 10% badanych. Jednak w tym pytaniu można było wskazać więcej, niż jedną odpowiedź, więc mogło się okazać, że część z respondentów korzystało zarówno z kredytów, jak i faktoringu.

Wniosek z tego jest jeden – faktoring zyskuje coraz większą popularność, w krajach wysoko rozwiniętych  jest stosowany jako instrument niemal równorzędnie do kredytu bankowego. W Polsce, gdzie zatory finansowe są jeszcze ciągle codziennością faktoring ma szansę stać się jeszcze bardziej popularny, bo jednym z jego zadań jest właśnie ich rozładowywanie.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Zespół Idalion Finanse