Wiele pisaliśmy o tym, czym jest faktoring, jakie są jego rodzaje, sposoby rozliczeń między Faktorantem, a Faktorem. Ale nie można pominąć opisania tego, co może być przedmiotem Faktoringu.

Według definicji choć mamy tu podział na 3 rodzaje przedmiotu Faktoringu, to tak naprawdę najistotniejszy jest jeden. A chodzi o wierzytelności istniejące.

Szerzej ten model współpracy opisywaliśmy w innym tekście, więc teraz tylko pokrótce – Faktor przejmuje od Faktoranta wierzytelność (minus prowizja dla Faktora) i pojawia się jako trzecia strona transakcji. W przypadku Faktoringu Jawnego Dłużnik od razu się o tym dowiaduje, Tajnego wcale, Półjawnego po jakimś czasie. Faktor przejmuje na siebie egzekucję tej wierzytelności, dzięki czemu Faktorant otrzymuje szybko pieniądze za fakturę i nie musi zajmować się egzekwowaniem płatności. Umowa zazwyczaj obejmuje wierzytelności krótkoterminowe.

Dużo rzadziej przedmiotem Umowy Faktoringowej są wierzytelności przyszłe, oraz zobowiązania Faktoranta wobec dostawców.

W tym pierwszym przypadku chodzi o transakcje, które dopiero będą miały miejsce za jakiś czas, albo mają bardzo długi termin płatności. W tym wypadku najistotniejsze jest zaufanie między Faktorantem, a Faktorem, które jest wynikiem wieloletniej współpracy. Ponieważ Faktoring w Polsce jest usługą stosunkową młodą na takie wypracowanie zaufania między Faktorantem, a Faktorem, poza pojedynczymi przypadkami, trzeba jeszcze trochę poczekać.

Podobnie rzecz się ma w sytuacji, w której przedmiotem Faktoringu są zobowiązania Faktoranta wobec dostawców. Jak wiadomo – w łańcuchu dostaw, aby opłacić dostawców, trzeba najpierw otrzymać należność od Dłużnika (czyli odbiorcy). Czasem jednak Faktorantowi zależy na tym, aby zdobyć środki jak szybciej. Z różnych powodów. Tu także współpraca między Faktorem, a Faktorantem wymaga wzajemnego zaufania, które wypracowuje się przez dłuższy czas.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Zespół Idalion Finanse