Faktoring to nie tylko czyste przejmowanie bieżących wierzytelności, choć tak wygląda jego definicja. Współpraca Przedsiębiorcy, szczególnie tego małego i średniego w dużym stopniu opiera się właśnie na zachowaniu płynności, a do tego potrzebny jest przepływ gotówki, a nie zatory finansowe.

Przede wszystkim należy odróżnić płynność finansową od wypłacalności. Ta pierwsza dotyczy bowiem krótkiego terminu w przeciwieństwie do drugiego, gdzie oceniana jest w długim terminie. Płynność rozumiana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania terminowych płatności i zakupów. Zbyt niski poziom płynności może skutkować problemami z terminowym regulowaniem zobowiązań, a w efekcie nawet bankructwem.

Płynność finansową dzieli się na 3 rodzaje. Płatnicza to taka, która umożliwia terminowe płacenie zobowiązań. Strukturalna to taka, która pozwala na szybką zamianę aktywów na środki pieniężne. Wreszcie Płynność Potencjalna to taka, która umożliwia szybkie pozyskanie finansowania z zewnątrz. Właśnie o tym trzecim rodzaju mówimy, gdy mamy na myśli współpracę przedsiębiorstwa z firmą faktoringową.

Utrzymanie płynności finansowej jest bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania firmy. Raz utracona może już później nie wrócić, a przynajmniej będzie to bardzo trudne. Utrata płynności finansowej to pierwszy sygnał, że z firmą nie dzieje się dobrze. Głównie z powodu lawinowo rosnących długów i zobowiązań.

Dlatego, aby utrzymać płynność finansową na właściwym poziomie, należy dywersyfikować przychody. Nie zdawać się wyłącznie na zapłatę wierzytelności od partnerów, ale korzystać także z kredytu w rachunku bieżącym. Warto również nawiązać współpracę z firmą faktoringową, która przejmie krótkoterminowe wierzytelności. Przedsiębiorca otrzyma wtedy gotówkę (minus prowizja) i będzie mógł zająć się bieżącą działalnością, a nie egzekucją.

Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości chętnie udzielimy informacji.

Zespół Idalion Finanse