Dobiegliśmy do końca naszego cyklu o rodzajach Faktoringu. Poprzednim razem omawialiśmy typy Faktoringu Krajowego i Międzynarodowego, a także podtypy: Importowy i Eksportowy, Pośredni i Bezpośredni. Teraz zajmiemy się podziałem Faktoringu ze względu na strukturę kapitału.

Takich Typów jest 3. Pierwszy to rodzaj transakcji niepowodujące zadłużenia Faktoranta. Czyli po prostu Faktorant sprzedaje Faktorowi bieżące wierzytelności Dłużnika odejmując prowizję na rzecz Faktora. Kolejnym typem jest Faktoring pełny zaliczkowy. W takiej sytuacji Faktor wypłaca Faktorantowi zaliczkę na poczet istniejącej wierzytelności, którą potem egzekwuje od Dłużnika.

I tu się zaczynają „schody”. Kolejnym typem tego rodzaju Faktoringu jest Faktoring Niepełny jeśli są spełnione warunki spłacenia zobowiązania. Sytuacja zazwyczaj ma miejsce wówczas, gdy Faktorant i Faktor sobie ufają i współpracują od dłuższego czasu.

Ale i ten typ Faktoringu dzieli się na 2 podtypy. Niepełny przyspieszony to taki, gdy Faktorant pilnie potrzebuje gotówki i Faktor wypłaci mu częściowo rachunek. To kolejna sytuacja, w której Faktorant i Faktor sobie ufają i mogą sobie pozwolić na taką formę rozliczenia. W sytuacji, gdy Faktorant i Faktor dopiero rozpoczynają współpracę mamy do czynienia z Faktoringiem niepełnym zaliczkowym.

To koniec? Kolejnym typem Faktoringu jest ten zwiększający zadłużenie Faktoranta. Dzieli się na 3 typy, trzeci na podtyp, a ten jeszcze na 2 podtypy. Brzmi skomplikowanie? Po to jesteśmy, żeby to wyjaśnić.

Pierwszym podtypem jest Faktoring wierzytelności przyszłych. Czyli Faktor rozlicza się z Faktorantem na poczet spłaty wierzytelności przez Dłużnika, ale rozciągniętym w czasie. Bardzo zbliżony jest Faktoring zobowiązaniowy z tą różnicą, że to Faktorant zobowiązuje się spłacić wierzytelność wobec Faktora z dostępnych środków, a nie dopiero po spłaceniu wierzytelności przez Dłużnika.

Ostatnim z tego podtypu Faktoringu jest ten o nazwie „wierzytelności istniejących” (pełna nazwa jest dość skomplikowana, więc nie ma sensu jej w całości cytować). I to właśnie ten ma podział na kolejne podtypy, choć w zasadzie chodzi tylko o formalność, bowiem, forma zaliczkowa i podtyp Niepełny przyspieszony sprowadzają się de facto do tego samego. Kwestia współpracy Faktoranta i Faktora i wzajemnego zaufania, a na to trzeba czasu.

Ostatnim rodzajem Faktoringu jest ten obejmujący transakcje mieszane. Czyli jednocześnie Faktor wypłaca Faktorantowi przyszłą wierzytelność przejmując jej egzekucję na siebie (odejmując własną prowizję) i podejmuje się do pewnego stopnia restrukturyzacji, bo Faktorant wpadł w tarapaty finansowe. Tu również istotną rolę gra wzajemne zaufanie.

To wszystko z tego cyklu. Faktoring jest bardzo pożyteczny i nie jest aż tak trudny, jak wygląda w teorii. Jeśli Państwo postanowicie z niego skorzystać, albo chcielibyście zasięgnąć informacji to polecamy się.

Zespół Idalion Finanse

Słowniczek:
Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)