Month: marzec 2018

Faktoring a pŁynnoŚĆ finansowa

Faktoring to nie tylko czyste przejmowanie bieżących wierzytelności, choć tak wygląda jego definicja. Współpraca Przedsiębiorcy, szczególnie tego małego i średniego w dużym stopniu opiera się właśnie na zachowaniu płynności, a do tego potrzebny jest przepływ gotówki, a nie zatory finansowe.

Przede wszystkim należy odróżnić płynność finansową od wypłacalności. Ta pierwsza dotyczy bowiem krótkiego terminu w przeciwieństwie do drugiego, gdzie oceniana jest w długim terminie. Płynność rozumiana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania terminowych płatności i zakupów. Zbyt niski poziom płynności może skutkować problemami z terminowym regulowaniem zobowiązań, a w efekcie nawet bankructwem.

Płynność finansową dzieli się na 3 rodzaje. Płatnicza to taka, która umożliwia terminowe płacenie zobowiązań. Strukturalna to taka, która pozwala na szybką zamianę aktywów na środki pieniężne. Wreszcie Płynność Potencjalna to taka, która umożliwia szybkie pozyskanie finansowania z zewnątrz. Właśnie o tym trzecim rodzaju mówimy, gdy mamy na myśli współpracę przedsiębiorstwa z firmą faktoringową.

Utrzymanie płynności finansowej jest bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania firmy. Raz utracona może już później nie wrócić, a przynajmniej będzie to bardzo trudne. Utrata płynności finansowej to pierwszy sygnał, że z firmą nie dzieje się dobrze. Głównie z powodu lawinowo rosnących długów i zobowiązań.

Dlatego, aby utrzymać płynność finansową na właściwym poziomie, należy dywersyfikować przychody. Nie zdawać się wyłącznie na zapłatę wierzytelności od partnerów, ale korzystać także z kredytu w rachunku bieżącym. Warto również nawiązać współpracę z firmą faktoringową, która przejmie krótkoterminowe wierzytelności. Przedsiębiorca otrzyma wtedy gotówkę (minus prowizja) i będzie mógł zająć się bieżącą działalnością, a nie egzekucją.

Gdyby mieli Państwo jakieś wątpliwości chętnie udzielimy informacji.

Zespół Idalion Finanse

Czy kredyt kupiecki to ryzyko?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy warto udzielać kredytu kupieckiego, nazywanego też czasem handlowym (ta pierwsza nazwa jest zdecydowanie popularniejsza). Oczywiście, jak w każdej sytuacji, istnieje spore ryzyko, ale z drugiej strony w ten sposób przedsiębiorca zyska stałych klientów i zbyt na swoje towary. Wszystko zależy od stażu współpracy i stopnia zaufania obu stron.

Ale zacznijmy od początku – czym jest kredyt kupiecki? Przede wszystkim, choć w nazwie ma „kredyt” nie jest to forma kredytu powszechnie rozumiana, czyli taka, gdzie osoba fizyczna, albo przedsiębiorca idzie do banku i się ubiega o kredyt i go dostaje (ostatnio coraz częściej nie). To forma pożyczki udzielonej przez przedsiębiorcę innemu przedsiębiorcy.

Najprościej będzie podać przykład. Dostawca przywozi partię towaru klientowi, którym jest właściciel sklepu. Ten nie ma jednak jednorazowo tyle środków, aby za całość zapłacić (albo i ma, ale jednorazowa zapłata grozi mu utratą płynności finansowej). W takiej sytuacji dostawca udziela sklepikarzowi kredytu kupieckiego, czyli daje odroczoną płatność za towar.

Jest to rodzaj umowy między dystrybutorem, a odbiorcą końcowym. Wiąże się z tym wspomniane odroczenie płatności za dostawę na kilka, albo kilkanaście dni. Ma też swoje odmiany. Np. dostawca wpłaca część pieniędzy za dostawę od razu, albo po kilku dniach, pozostałą po 30 dniach. To w jakich proporcjach będą wpłaty to już indywidualnie ustalają strony. Niezmiennym pozostaje, że jest to pożyczka krótkoterminowa.

Nazwa „kredyt” dlatego, że udzielenie upustu przez dostawcę nie musi być bezprowizyjne. Kredyt kupiecki to odroczona płatność, ale ostatecznie w wyższej wartości, niż za całość jednorazowo (zazwyczaj to mały % od wartości dostawy). Oczywiście dostawca może zrezygnować z tej prowizji i pobrać tylko opłatę za dostarczony towar – zazwyczaj, kiedy strony współpracują od dawna.

Istnieje też możliwość udzielenia przez dostawcę stałego kredytu kupieckiego, np. rocznego. Ale to już naprawdę najwyższa forma zaufania, która wiąże się z długoletnią współpracą stron.

Kredyt kupiecki to dość często stosowana metoda współpracy dostawców i sprzedawców. Korzyścią dla dostawcy jest to, że odbiorca przy spłacie, nawet jeśli nie ma środków ze sprzedaży, może posiłkować się np. kredytem bankowym, albo innym źródłem dochodu.

Tego typu współpraca zazwyczaj jest korzystna dla obu stron. Dla dostawcy dlatego, że zyskuje stałych zaufanych klientów i zbyt towaru.Niesie jednak za sobą ryzyko, czasami spore. Po pierwsze kredyt kupiecki może być bez wiedzy dostawcy wykorzystywany w innym celu (dokładnie zaoszczędzone w ten sposób środki), które później niełatwo odzyskać. Po drugie odbiorca może nie trzymać się ustalonego terminu spłaty, co z kolei grozi utratą płynności dostawcy. Wreszcie zbyt szybko udzielony niesprawdzonemu klientowi może skończyć się tym, że odbiorca zbankrutuje, albo nie będzie miał z czego zapłacić, mimo najlepszych chęci.

W przypadku nierzetelnego klienta dostawcy może pomóc Firma faktoringowa, ale w bardziej skomplikowanych sprawach pozostaje już tylko windykacyjna.
w W razie jakichkolwiek pytań polecamy się.

Zespół Idalion Finanse.

Faktoring moŻe pomÓc w zarzĄdzaniu dŁugiem

Współpraca Przedsiębiorców z Firmami faktoringowymi może zdecydowanie ułatwić zarządzanie długiem w firmie. Przede wszystkim pomaga utrzymać płynność finansową, co nawet dla większych firm jest nie zawsze łatwe.

Co prawda wiele zależy od tego, jakiego rodzaju jest to zadłużenie (i nie chodzi tu o długi przedawnione), ale i sytuacje, w których Firmy Faktoringowe podejmują się współpracy nie zawsze są takie same.

Idealną wydaje się taka, że Dłużnik jest w pełni wypłacalny, nie robi problemów z regulowaniem płatności, ale terminy zapłat za faktury są długie. Współpraca z Firmą faktoringową znacznie je skraca i choć Przedsiębiorca musi pomniejszyć wartość faktury o prowizję dla Faktora, to dużo szybciej dysponuje gotówką na koncie.

Gorzej, jest Faktor ma wątpliwości co do wypłacalności Dłużnika. Są wtedy różne metody zabezpieczeń, łącznie z możliwością wypłaty Faktorantowi wierzytelności dopiero po jej egzekucji od Dłużnika. Ale tu Przedsiębiorca przynajmniej nie musi się martwić o egzekucję długu, którą bierze na siebie Faktor.

Współpraca z Firmami faktoringowymi jest także bardzo korzystna dla Przedsiębiorców, którzy finansują swoją działalność z kredytów krótkoterminowych, a nie kapitałów własnych. Banki obecnie coraz częściej potrafią nie tylko takich kredytów odmawiać, ale nawet nie przedłużać współpracy z dotychczasowymi klientami. W takiej sytuacji szybka egzekucja wierzytelności dla Przedsiębiorcy staje się priorytetem.

W tym momencie wkracza na arenę firma faktoringowa ze swoją ofertą, która w skrajnych przypadkach może być alternatywą dla kredytu obrotowego, bo skraca cykl rotacji należności.

Niejako powiązana z powyższym jest duża rola Firm faktoringowych w rozładowywaniu zatorów płatniczych.

W czasach, w których płatności wierzytelności stały się problemem systemowym, a nie jednostkowym, szybkie uregulowanie wierzytelności przez Faktora i przejęcie na siebie jej egzekucji od Dłużnika dla wielu małych firm może być albo nie być.

Należy także pamiętać, że Firmy faktoringowe mogą przejmować bieżące wierzytelności poza granicami Polski.

Współpraca na linii Faktorant-Faktor nie zastąpi współpracy z bankiem, ani bieżącej działalności Przedsiębiorcy, bo nie taka jest rola Firmy faktoringowej. Ułatwi natomiast utrzymanie płynności finansowej, przez co firma nie wpadnie w pętlę zadłużenia z powodu zatorów płatniczych.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Zespół Idalion Finanse

Co wybraĆ – bank czy firmĘ faktoringowĄ?

Wielu przedsiębiorców często zadaje sobie pytanie, czy skorzystać z kredytu kupieckiego, czy z usług firmy faktoringowej. Na korzyść tego drugiego rozwiązania przemawia wiele faktów.

Przede wszystkim trzeba mieć zdolność kredytową inaczej bank nie będzie zainteresowany współpracą. Jeśli biznesmen miał zaległości wobec któregokolwiek banku, to nawet inny kredytu może mu odmówić już na tym etapie. Jeśli bank jednak przyzna kredyt, to trzeba będzie spełnić mnóstwo formalności, co niektórzy potrafią określać jako droga przez mękę. Sama lista dokumentów do wypełnienia i dostarczenia do banku może niejednego Przedsiębiorcę zniechęcić.

W dodatku banku nie będzie interesowało to, że pojawiły się zatory płatnicze i niezapłacone faktury. Kiedy przychodzi termin zapłacenia raty, to bank nie będzie miał litości. Jeżeli pojawią opóźnienia w płaconych ratach, albo jakieś niezapłacone, to bank może wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać spłaty całości przyznanej kwoty z odsetkami. Dla drobnych przedsiębiorców, którzy nie dysponują od ręki dużą gotówką może to być początek końca firmy.

Zupełnie inaczej wygląda w przypadku umowy faktoringowej. Oczywiście Faktor także sprawdzi wiarygodność finansową Faktoranta, a także jego Wierzyciela. Jeśli nie ma do niej zastrzeżeń, to Przedsiębiorca może otrzymać gotówkę (pomniejszoną o prowizję dla Faktora) niemal od ręki, co dla niego jest wielkim ułatwieniem.

To nie jedyne ułatwienie. Drugim istotnym jest to, że przy spełnieniu warunków wiarygodności finansowej Faktor może wziąć na siebie egzekucję wierzytelności od Dłużnika. Dla Przedsiębiorcy (Faktoranta) to pozbycie się dodatkowych formalności przy egzekucji wierzytelności i w takiej sytuacji może się zająć prowadzeniem biznesu, a nie szykowaniem np. wezwań do zapłaty. Szczególnie w sytuacji, w której Faktorant ma kilka niespłaconych wierzytelności zyskuje dużo czasu, który musiałby spożytkować na egzekwowanie niezapłaconych faktur. Poza samym pozbyciem się problemu to oznacza także mniejszy stres.

Pamiętajmy jeszcze o tym, że firma faktoringowa nie ma ograniczenia jeśli chodzi i działalność na terenie jednego kraju. W przypadku zawarcia stosownej umowy może przejąć wierzytelność od podmiotu zagranicznego.

To najważniejsze zalety korzystania z usług firmy faktoringowej, ale nie jedyne. Kolejną jest np. usługa o nazwie Asystent należności. W takiej sytuacji Faktor przejmuje na siebie ewidencję wierzytelności Faktoranta.

Wreszcie na koniec nie ma ograniczenia jeśli chodzi o wielkość biznesu Faktoranta. Z usługi firmy faktoringowej mogą także korzystać drobni, a nawet Mikroprzedsiębiorcy (w jednym z odcinków opisywaliśmy usługę o nazwie Mikrofaktoringu skierowaną do spółek z rocznymi obrotami od 300 tys. zł).

Jeśli mają Państwo jakieś pytania albo wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
Zespół Idalion

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 6 – ostatnia)

Dobiegliśmy do końca naszego cyklu o rodzajach Faktoringu. Poprzednim razem omawialiśmy typy Faktoringu Krajowego i Międzynarodowego, a także podtypy: Importowy i Eksportowy, Pośredni i Bezpośredni. Teraz zajmiemy się podziałem Faktoringu ze względu na strukturę kapitału.

Takich Typów jest 3. Pierwszy to rodzaj transakcji niepowodujące zadłużenia Faktoranta. Czyli po prostu Faktorant sprzedaje Faktorowi bieżące wierzytelności Dłużnika odejmując prowizję na rzecz Faktora. Kolejnym typem jest Faktoring pełny zaliczkowy. W takiej sytuacji Faktor wypłaca Faktorantowi zaliczkę na poczet istniejącej wierzytelności, którą potem egzekwuje od Dłużnika.

I tu się zaczynają „schody”. Kolejnym typem tego rodzaju Faktoringu jest Faktoring Niepełny jeśli są spełnione warunki spłacenia zobowiązania. Sytuacja zazwyczaj ma miejsce wówczas, gdy Faktorant i Faktor sobie ufają i współpracują od dłuższego czasu.

Ale i ten typ Faktoringu dzieli się na 2 podtypy. Niepełny przyspieszony to taki, gdy Faktorant pilnie potrzebuje gotówki i Faktor wypłaci mu częściowo rachunek. To kolejna sytuacja, w której Faktorant i Faktor sobie ufają i mogą sobie pozwolić na taką formę rozliczenia. W sytuacji, gdy Faktorant i Faktor dopiero rozpoczynają współpracę mamy do czynienia z Faktoringiem niepełnym zaliczkowym.

To koniec? Kolejnym typem Faktoringu jest ten zwiększający zadłużenie Faktoranta. Dzieli się na 3 typy, trzeci na podtyp, a ten jeszcze na 2 podtypy. Brzmi skomplikowanie? Po to jesteśmy, żeby to wyjaśnić.

Pierwszym podtypem jest Faktoring wierzytelności przyszłych. Czyli Faktor rozlicza się z Faktorantem na poczet spłaty wierzytelności przez Dłużnika, ale rozciągniętym w czasie. Bardzo zbliżony jest Faktoring zobowiązaniowy z tą różnicą, że to Faktorant zobowiązuje się spłacić wierzytelność wobec Faktora z dostępnych środków, a nie dopiero po spłaceniu wierzytelności przez Dłużnika.

Ostatnim z tego podtypu Faktoringu jest ten o nazwie „wierzytelności istniejących” (pełna nazwa jest dość skomplikowana, więc nie ma sensu jej w całości cytować). I to właśnie ten ma podział na kolejne podtypy, choć w zasadzie chodzi tylko o formalność, bowiem, forma zaliczkowa i podtyp Niepełny przyspieszony sprowadzają się de facto do tego samego. Kwestia współpracy Faktoranta i Faktora i wzajemnego zaufania, a na to trzeba czasu.

Ostatnim rodzajem Faktoringu jest ten obejmujący transakcje mieszane. Czyli jednocześnie Faktor wypłaca Faktorantowi przyszłą wierzytelność przejmując jej egzekucję na siebie (odejmując własną prowizję) i podejmuje się do pewnego stopnia restrukturyzacji, bo Faktorant wpadł w tarapaty finansowe. Tu również istotną rolę gra wzajemne zaufanie.

To wszystko z tego cyklu. Faktoring jest bardzo pożyteczny i nie jest aż tak trudny, jak wygląda w teorii. Jeśli Państwo postanowicie z niego skorzystać, albo chcielibyście zasięgnąć informacji to polecamy się.

Zespół Idalion Finanse

Słowniczek:
Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 5)

Szczęśliwie dobiegamy do końca naszego cyklu o rodzajach Faktoringu. Choć dziś jeszcze nie jest ostatni odcinek, to końcówka cyklu będzie z przysłowiowym przytupem dlatego, że mamy do omówienia wyjątkowo obszerny na dział. A jest nim podział ze względu na kryterium zasięgu terytorialnego.

Samych typów jest tylko dwa, ale jeśli doliczymy do nich podtypy, to można na pierwszy rzut oka dostać małego oczopląsu. Właśnie od tego tutaj jesteśmy, żeby to wszystko wyjaśnić z jak najmniejszą ilością specjalistycznych pojęć i w jak najbardziej przyswajalnej atmosferze.

Zaczyna się niewinnie – od podziału na Faktoring Krajowy i Międzynarodowy. Pierwszy z typów jest bardzo prosty – oznacza, że Faktor, Faktorant i Dłużnik działają w jednym kraju. Proste prawda? Ale teraz zaczynają się schody.

Faktoring Międzynarodowy dzieli się na 2 podtypy – Bezpośredni i Pośredni. Zacznijmy od Faktoringu Bezpośredniego, bo jest prostszy.

Dzieli się on na 2 rodzaje: Importowy i Eksportowy. Zależy od miejsca, w którym jest siedziba Faktora. Jeśli w kraju eksportera, to mamy do czynienia z Faktoringiem Eksportowym, a jeśli importera to Importowym. Nie chodzi tu jednak o samo nazewnictwo. Istotne znaczenie ma tu ryzyko, które jest większe dla w przypadku Faktoringu Eksportowego jest wyższe dla Faktora (przejmuje na siebie sprawdzenie wiarygodności importera i ryzyko niezapłacenia wierzytelności) i wygodniejsze dla Faktoranta. Odwrotnie w Importowym, gdzie wyższym ryzykiem obarczony jest Faktorant, a jest on wygodniejszy dla Faktora.

Znacznie bardziej skomplikowany jest Faktoring Pośredni, którzy dzieli się na 3 podtypy.

Pierwszym z rodzajów Faktoringu Pośredniego jest Faktoring Dwufazowy nazywany także Systemem Dwóch Faktorów. W całej operacji bierze udział – jak sama nazwa wskazuje – dwóch Faktorów. Jeden w kraju Eksportera (Faktor Eksportowy), drugi w kraju Importera (Faktor Importowy). Łączy w sobie możliwości Faktoringu Eksportowego i Importowego, ale ze względu na istnienie dodatkowego podmiotu jest droższy. Faktorant kontaktuje się bowiem tylko z Faktorem Eksportowym, zaś rolą Faktora Importowego jest sprawdzenie wiarygodności i egzekwowanie należności Dłużnika.

Bardzo ciekawym systemem jest określany jako „Jeden i pół Faktora”. Sama nazwa może wydawać się śmieszna, ale nie oznacza tego, że w operacji bierze pół Firmy Faktoringowej. Chodzi bardziej o podział kompetencji. Tu w operacji także bierze udział dwóch Faktorów, ale teraz zaczynają się różnice. Otóż Faktor Importowy nie bierze udziału w spłacie wierzytelności wówczas, gdy Dłużnik spłaca je o czasie. Wkracza do gry dopiero w momencie, gdy zaczynają być przeterminowane. Dla Przedsiębiorcy to system tańszy, niż Dwufazowy, bo prowizja Faktorowi Importowemu należy się tylko za ściągnięte przeterminowane należności, o ile taka sytuacja wystąpi.

W systemie Back to Back z kolei bierze udział dwóch Faktorantów, zazwyczaj powiązanych kapitałowo. Np. Spółka Matka w kraju Eksportowym i jej Spółka Zależna w kraju importowym, nazywana Pośrednikiem. Do tego dochodzi Dłużnik. Stronami Umowy Faktoringowej z jednej strony jest Faktor Importowy. Teraz wszystko zależy od konstrukcji Umowy – drugą stroną może być Faktorant w kraju eksportowym, lub jego spółka zależna w kraju importowym. Ta pierwsza opcja jest korzystniejsza dla spółki zależnej, bowiem Faktorant (Spółka Matka) zazwyczaj posiada znacznie wyższą wiarygodność finansową i może wynegocjować korzystniejszą Umowę Faktoringową.

 

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca

Faktor – Firma faktoringowa

Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)

Faktor Eksportowy – Faktor w kraju, w którym Faktorant jest Eksporterem

Faktor Importowy – Faktor w kraju, w którym Dłużnik jest Importerem

Pośrednik – Spółka zależna Faktoranta w kraju Dłużnika

Jakie mamy rodzaje faktoringu (cz. 4)

Pomału zbliżamy się do końca naszego cyklu, w którym szczegółowo opisujemy rodzaje Faktoringu. Niemniej ten odcinek, choć tym razem wyjątkowo krótki, nie jest jeszcze ostatnim.

Tym razem zajmiemy się typami Faktoringu ze względu na sposób komunikacji między Przedsiębiorcą, a Faktorem. W zasadzie jest ich tylko dwa, stąd właśnie dlatego ten odcinek naszego poradnika do wyjątkowo długich należeć nie będzie.

Pierwszym z rodzajów kontaktów jest Tradycyjny. Oznacza to, że Faktor i Faktorant porozumiewają się w sposób najczęściej dotąd spotykany, a więc listownie. Daje to poczucie większego bezpieczeństwa, bowiem w Polsce cały czas panuje przeświadczenie, że jak coś jest na papierze i podpisane jest solidniejszą podstawą, niż dokument elektroniczny.

Coś w tym zapewne jest, ale ma to także swoje wady. W pierwszym kroku Faktor i Faktorant muszą podpisać Umowę Faktoringową. Później – po zawarciu takiej Umowy – Faktorant musi przysłać Faktorowi fakturę poświadczającą podstawy do przelania wierzytelności Dłużnika wobec Faktoranta na Faktora. To może potrwać nawet kilka dni, co w momencie, w którym Faktorowi (Przedsiębiorcy) zależy na szybkim pozyskaniu środków może być nie na rękę.

W takim wypadku w grę wchodzi e-Faktoring. Faktorant podpisuje z Faktorem Umowę Faktoringową (tego punktu się nie ominie) i nawet jeszcze tego samego dnia może mu wysłać elektroniczną fakturę potwierdzającą podstawy do nabycia wierzytelności. W takiej sytuacji Faktor może przelać na konto Przedsiębiorcy umówioną kwotę pomniejszoną o prowizję. Cała operacja może się odbyć nawet w ciągu kilku godzin.

Ocenę, która z metod jest lepsza pozostawiam tym, którzy z usług Firmy Faktoringowej będą korzystać. Ale już widać, że do Faktoringu weszły nowoczesne metody komunikacji i księgowości, a wszelkie formalności pozostają zachowane.

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)