Powszechne rozumienie Faktoringu jest takie, że jest to przejmowanie wierzytelności, tylko nie przeterminowanych, a bieżących.

Tylko mówienie o tym, że jest jeden Faktoring to takie samo maksymalne uproszczenie, jakby mówić, że po ulicy jeżdżą samochody. Owszem – jeżdżą, ale różnych marek, a wśród nich jest jeszcze podział na modele. Nie inaczej jest z Faktoringiem, który dzieli się na kilka form i jest ich niemało. Postanowiliśmy podzielić ich opis na kilka części, gdyż jednorazowa lektura wszystkich definicji Faktoringu (od Pełnego do Tajnego) mogłaby niejednego przyprawić o zawrót głowy.

Zacznijmy od czegoś najprostszego. Według definicji (tej ogólnie przyjmowanej przez osoby i firmy spoza, nazwijmy to branży) najbardziej właściwym jest Faktoring Pełny, czyli taki z przejęciem przez Faktora ryzyka wypłacalności Dłużnika. Czyli sytuacja najprostsza – Przedsiębiorca przedstawia Faktorowi fakturę i nawet dzień później otrzymuje do dyspozycji środki pomniejszone o prowizję należną Faktorowi.

Ale w biznesie jak w życiu, nie wszystko jest takie proste, zatem i sam Faktoring dopasowany jest do różnych sytuacji Przedsiębiorcy. A ta może być niepewna co sprawia, że Faktor ma wątpliwości, czy warto podpisywać z nim umowę. Jednak w czasach prosperity Przedsiębiorca wykupił polisę ubezpieczenia należności handlowych. Taka polisa może być zabezpieczeniem umowy faktoringowej, ale wtedy formalnie umowa nosi już inną nazwę – Faktoringu Pełnego Zabezpieczonego Polisą.

Dalej sytuacja komplikuje się (zazwyczaj wraz ze stopniem komplikacji w przedsiębiorstwie, które chce skorzystać z umowy faktoringowej). Nie oznacza to, że nie ma dla niego pomocy. Przedsiębiorca może podpisać z Faktorem umowę na Faktoring Niepełny (nazywany czasem niewłaściwym). To sytuacja kiedy Przedsiębiorca podpisuje z Faktorem umowę, ale ten nie bierze na siebie ryzyka niewypłacalności Dłużnika. Może to oznaczać, że jeżeli Dłużnik nie ureguluje należności, będzie to ostatecznie musiał zrobić Faktorant, a nie Faktor.

Według książkowej definicji Faktoring Pełny i Niepełny to dwa rodzaje Faktoringu w swojej najczystszej postaci. Ale żeby skomplikować życie jest jeszcze Faktoring Mieszany, czyli trochę Pełnego, a trochę Niepełnego. Na czym to polega? Rozkładając na czynniki pierwsze: Faktor podpisując umowę z Przedsiębiorcą przejmując na siebie ryzyko wypłacalności Dłużnika tylko do pewnej kwoty, a powyżej tej kwoty ryzyko ponosi Faktorant. Formalnie mówi się tu o podziale ryzyka między Faktora i Faktoranta.

Proste? Na ten moment wydaje się, że tak. Następnym razem przejdziemy do bardziej skomplikowanych form Faktoringu.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji

Słowniczek:

Faktorant – Przedsiębiorca
Faktor – Firma faktoringowa
Dłużnik – Firma, której należność Faktor przejmuje od Faktoranta (w całości, lub w części)