Czy wiedzieliście, że małe przedsiębiorstwa są tak samo dobrym klientem firm faktoringowych, jak te większe?

Organizacje z tego segmentu są szczególnie wrażliwe na odroczone terminy płatności faktur, a stanowią one ponad 50% problemów finansowych mikroprzedsiębiorstw.

Usługa nosi nazwę Mikrofaktoringu (z obszaru Faktoringu niepełnego) i skierowana jest do firm, których roczne przychody kształtują się w przedziale od 300 tys. do 4 mln zł i są na etapie wzrostu. Nawiązując współpracę z firmą faktoringową mikroprzedsiębiorca zyskuje wygodne źródło finansowania, a dodatkowy czas może przeznaczyć na rozwój firmy, bowiem egzekucję wierzytelności i terminowych zapłat przejmuje na siebie Faktor. Dodatkowo nie musi szukać innych źródeł pozyskania finansowania.

Jakie są najważniejsze zalety korzystania z Mikrofaktoringu?

– możliwość pozyskania finansowania bez konieczności brania kredytu (np. z braku takiej możliwości);

– szybsze pozyskanie środków poprzez uproszczenie procedur;

– brak konieczności zabezpieczenia ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych;

– skupienie się na bieżącej działalności firmy bez konieczności poświęcania uwagi na egzekucję wierzytelności;

– pojawienie się strony trzeciej (Faktora) w relacjach z partnerami, co zazwyczaj działa dyscyplinująco.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji