„Kanon dobrego zarządzania, o którym trzeba pamiętać dzień i noc, polega na tym, że firma musi przynosić zyski i mieć w dłuższym okresie zrównoważony cash flow.” – napisał prof. Krzysztof Obłój i jest to stwierdzenie, z którym niepodobna się nie zgodzić.

Faktoring jest stworzony po to, aby zapewnić firmie zrównoważone przepływy pieniężne. Dlaczego?

Faktoring należy do krótkoterminowych form finansowania i pomaga przedsiębiorstwu utrzymać płynność finansową. Polega na odpłatnym odstąpieniu przez firmę swoich należności z tytułu dostawy towarów lub usług. Ma to na celu przyspieszenie obrotu kapitału.

Faktoring spełnia jednocześnie trzy funkcje:


– finansową – bezzwłoczna zapłata za towar,
– gwarancyjną – przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy,
– usługową – zobowiązanie do prowadzenia fakturowania i rozliczeń księgowych.

Innymi zaletami są szybki wpływ należności, brak kosztów związanych z ewentualną egzekucją należności oraz poprawa dyscypliny w kontaktach gospodarczych pomiędzy kontrahentami.

Potrzebujesz więcej informacji? Służymy pomocą!!!