Kiedy kredyt kupiecki uderza w Ciebie?

Faktorant sprzedaje swoje produkty lub usługi dłużnikowi, dając mu kredyt kupiecki na dany okres. Faktor wykupuje faktury z odroczonym terminem płatności i płaci faktorantowi gotówkę minus zarobek faktoranta. Dłużnik jest zobowiązany do spłaty należności faktorowi po danym okresie. Przedsiębiorca mając gotówkę, wydaje ją na co chce, nie musi się przejmować terminem wpływu pieniędzy od kontrahenta, a ten korzysta z wydłużonego terminu płatności. Faktoring usprawnia obieg należności, a jego umowa jest dwustronna. Technika ta zabezpiecza bieżące finansowanie działalności PRZEDSIĘBIORSTWA – FAKTORANTA.

Do dodatkowych usług w procesie faktoringu należą m.in.:
• ściąganie należności,
• kierowanie upomnień do opieszałych dłużników,
• windykacja należności,
• okresowe badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużników,
• udzielanie kredytów i pożyczek, związanych z umową faktoringu,
• prowadzenie rozliczeń transakcji między faktorantem i dłużnikami,
• prowadzenie ksiąg handlowych i rozrachunkowych faktoranta, – opracowywanie planów rozwoju firmy,
• analiza statystyczna przedsiębiorstwa,
• zbieranie informacji gospodarczych,
• działalność marketingowa (w tym reklamowa) na rzecz przedsiębiorstwa,
• ubezpieczenie towarów należących do przedsiębiorstwa, oclenie towarów importowanych.

Należy zwrócić uwagę na to, że są trzy podmioty faktoringu, jednak umowa jest dwustronna; jej stronami są tylko faktorant i faktor. Dochodzi do niej, gdy faktorant decyduje się na sprzedaż przysługującej mu wierzytelności, a faktor godzi się na jej kupno i zobowiązuje się do świadczenia dodatkowych usług na rzecz faktoranta. Przy czym DŁUŻNIK NIE MA WPŁYWU NA DOJŚCIE DO SKUTKU PROCESU FAKTORINGU.

MASZ PYTANIA – CHĘTNIE PODZIELIMY SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ.