Faktoring eksportowy to doskonałe narzędzie dla przedsiębiorców współpracujących z zagranicznymi kontrahentami. Poza finansowaniem w ramach współpracy przedsiębiorca otrzymuje szerokie wsparcie w zakresie weryfikacji kondycji zagranicznego kontrahenta.

Zalety faktoringu eksportowego:
– natychmiastowa zamiana należności na gotówkę,
– poprawa płynności finansowej i bilansu firmy – finansowanie to nie wchodzi w zaangażowanie kredytowe firmy,
– eliminacja zatorów płatniczych,
– weryfikacja wiarygodności odbiorców zagranicznych przed realizacją dostawy,
– wzrost bezpieczeństwa eksportu,
– możliwość terminowego regulowania należności w ZUS i US, rat leasingowych, wynagrodzeń i innych bieżących zobowiązań.

Istotnymi cechami faktoringu eksportowego jest między innymi elastyczne finansowanie działalności firmy, zarządzanie wierzytelnościami znajdującymi się w obrocie zagranicznym czy też przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta spoza granic naszego kraju. Rozliczenia są prowadzone w walucie rozliczeń z zagranicznym odbiorcą, co znacznie ogranicza ryzyko kursowe, a tym samym przyspiesza wypłatę środków.

Jeśli macie Państwo pytania – proszę napisać lub zadzwonić, zrobimy co w naszej mocy, aby wesprzeć Państwa firmę w procesie pozyskania faktoringu eksportowego.