Faktoring polega na wykupieniu przez faktora nieprzeterminowanych faktur (z terminem płatności do jednego roku) wystawionych przez przedsiębiorstwo. 

Dzięki transakcji pieniądze natychmiast trafiają na konto. Faktoring jest idealnym środkiem dla małych i średnich firm, których szybki rozwój jest hamowany przez brak kapitału.

W obecnych warunkach wymiany handlowej prawie wszystkie firmy sprzedają z odroczonym terminem płatności, a kredyt kupiecki stał się najważniejszym kredytem w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca, który na zapłatę od kontrahenta czeka nawet do kilku miesięcy, jest zmuszony do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania bieżącej działalności. Rezultatem jest wzrost roli alternatywnych do kredytu form finansowania, a w szczególności faktoringu, który przede wszystkim daje firmie płynność.

Bank odmówił Twojej firmie kredytu? Skontaktuj się z nami. Zastanowimy się wspólnie, jak rozwiązać problem.