NIE ZAPOMINAJMY, ŻE FAKTORING TO RÓWNIEŻ FORMA KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH


Łączy w sobie następujące cechy:
• cesji wierzytelności (sprzedaży),
• umowy – zlecenia,
• dyskonta

Faktoring polega na nabywaniu wierzytelności dostawcy towarów lub usług przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe, a także świadczenie dodatkowych usług związanych z tym procesem. Instytucja faktoringowa ma za zadanie ściągać przyjęte wierzytelności handlowe klienta, udzielając tym samym pod nie kredytu lub zaliczki.

FAKTORING ZAPINAMY NA OSTATNI GUZIK! MOŻESZ NA NAS LICZYĆ