FAKTORING NALEŻY DO KRÓTKOTERMINOWYCH FORM FINANSOWANIA. POMAGA PRZEDSIĘBIORSTWU UTRZYMAĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ.

Polega na odpłatnym odstąpieniu przez firmę swoich należności z tytułu dostawy towarów lub usług. Ma to na celu przyspieszenie obrotu kapitału. Istotą faktoringu jest kredytowanie przedsiębiorstwa przed terminem otrzymania należności od odbiorcy.  Firma faktoringowa dokonuje odkupienia należności od przedsiębiorstwa do czasu terminu płatności, a następnie egzekwuje należność.

Faktoring spełnia jednocześnie trzy funkcje:

– finansową – bezzwłoczna zapłata za towar,
– gwarancyjną – przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy,
– usługową – zobowiązanie do prowadzenia fakturowania i rozliczeń księgowych.

Innymi zaletami są szybki wpływ należności, brak kosztów związanych z ewentualną egzekucją należności oraz poprawa dyscypliny w kontaktach gospodarczych pomiędzy kontrahentami.

POTRZEBUJESZ POMOCY – JESTEŚMY DO TWOJE DYSPOZYCJI