GDY ROZWA呕ASZ FAKTORING MI臉DZYNARODOWY NIE ZAPOMNIJ O AKREDYTYWIE.MO呕E BY膯 POMOCNA.

Akredytywa jest instrumentem u艂atwiaj膮cym bezgot贸wkowe rozliczenie mi臋dzynarodowych transakcji handlowych. Akredytywa jest to pisemne zobowi膮zanie banku importera do wyp艂acenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) okre艣lonej kwoty pieni臋偶nej w ustalonym terminie, pod warunkiem dostarczenia do banku po艣rednicz膮cego przez beneficjenta dokument贸w, kt贸re odpowiadaj膮 wymogom akredytywy.

Akredytywa otwierana jest przez bank na zlecenie importera. Importer zleca otworzenie akredytywy w celu zapewnienia zap艂aty eksporterowi za dostaw臋 d贸br b膮d藕 us艂ug. P艂atno艣膰 za wys艂anie d贸br lub wykonanie us艂ug jest wyp艂acana eksporterowi z chwil膮 okazania przez niego bankowi odpowiednich dokument贸w transportowych stwierdzaj膮cych wywi膮zanie si臋 z kontraktu handlowego. Prezentacja dokument贸w w banku jest istotnym wymogiem zawartym w umowie akredytywy. Wa偶na jest tak偶e konieczno艣膰 okazania dokument贸w w ustalonym terminie, kt贸ry jest zarazem terminem wa偶no艣ci akredytywy.
W umowie akredytywy uczestnicz膮 cztery podmioty: importer, bank importera, beneficjent czyli eksporter i bank tego eksportera.聽

Akredytywa jest wyj膮tkowo bezpiecznym instrumentem zabezpieczaj膮cym zar贸wno interesy importera, jak i eksportera. Chroni ona eksportera przed ryzykiem handlowym transakcji zabezpieczaj膮c p艂atno艣膰 za dostaw臋. Importer otwieraj膮c akredytyw臋 musi zdeponowa膰 w banku kwot臋 odpowiadaj膮c膮 warto艣ci dokonywanego zakupu. Bank gwarantuje wyp艂at臋 tej kwoty eksporterowi pod warunkiem dostarczenia dokument贸w wymienionych w umowie akredytywy. Chroni ona importera, kt贸ry nie dokonuje zap艂aty do momentu ustalonego w akredytywie, czyli do momentu przekazania dokument贸w, np. po inspekcji otrzymanej dostawy. Ryzyko otrzymania wadliwego towaru jest wi臋c tak偶e ograniczone.

ZASTANAWIASZ SI臉 NAD FAKTORINGIEM – JESTE艢MY PO TO, ABY CI POM脫C