W Polsce faktoring tajny, jak tak tajny, że choć teoretycznie ma go w swojej ofercie część faktorów, to zarezerwowany jest tylko dla najlepszych klientów, a i tak nie wszystkich, reszta może o nim co najwyżej poważyć…

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czym jest faktoring tajny, powtórzmy kilka pojęć, które mogą nam być potrzebne. Faktoring to forma finansowania działalności przedsiębiorstwa, która pomaga poprawić jego płynność finansową i szybko odzyskać należności.

W usłudze tej funkcjonują trzy podstawowe pojęcia:
– faktorant – firma dostarczająca towary/usługi, wystawca faktury,
– dłużnik – odbiorca towaru/usługi, odbiorca faktury,
– faktor – firma świadcząca usługi faktoringowe.

Umowy faktoringowe można podzielić ze względu na termin płatności, według ryzyka oraz według terminu zawiadomienia dłużnika. W tym ostatnim przypadku wyróżnić można:


– faktoring otwarty – dłużnik w tym wypadku jest niezwłocznie powiadamiany o zawarciu umowy faktoringowej,
– faktoring półotwarty – dłużnik zawiadamiany jest o podpisaniu umowy w momencie wezwania do zapłaty wierzytelności,
– faktoring tajny – dłużnik nie jest zawiadamiany o podpisaniu umowy.

Typowa umowa faktoringu wymaga akceptacji cesji wierzytelności przez dłużnika. Kiedy jednak takiej zgody nie ma, rozwiązaniem jest faktoring tajny. W tym przypadku dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej. Dłużnik może jedynie zostać poinformowany o zmianie konta, na które powinien wnieść zapłatę należną faktorantowi. Istnieje również inna możliwość – środki pieniężne wpływają na konto faktoranta, a ten zwraca faktorowi zainwestowane środki w umówionym terminie.


Faktoring tajny (inne nazwy to: cichy, nienotyfikowany) najczęściej jest on stosowany, gdy faktorant jest stałym klientem faktora, a ich dotychczasowa współpraca przebiegała bez zakłóceń. Dla faktoranta ta forma faktoringu również niesie ze sobą pewne ryzyko. Ponieważ dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy, faktor nie może zapewnić dodatkowych usług związanych z umową, na przykład monitoringu czy windykacji należności.


Faktoring nienotyfikowany cieszy się dużą popularnością m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy na Cyprze. Natomiast w Polsce występuje raczej rzadko, albo jest tak tajny, że faktorzy sami o nim nie wiedzą za dużo.?